Monthly Archives: February 2014

Untangling Spell o Paano Makawala sa Isang Masalimuot na Sitwasyon

Kung minsan, dahil na rin sa sarili nating mga kagagawan, nagkakaluko-loko tuloy ang ating buhay. Nandiyan yung mahusay naman sana ang takbo ng ating buhay pero nang dahil sa kung sa anu-anong selfish motivations sa ating pag-iisip, nakakagawa tayo ng … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment